มหัศจรรย์..เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน PG (MAR-JUN)

BHBE-VN12

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | ฮอยอัน | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน

Share

Share

  โปรแกรม
VN12 : มหัศจรรย์..เวียดนามใต้ ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 2นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า
วันที่ 3ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง • สวนสนุกวินเพิร์ล
วันที่ 4ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 - 10 ก.พ.63
28 ก.พ. - 02 มี.ค.63
14,900
14,900
06 - 09 มี.ค.63
13 - 16 มี.ค.63
20 - 23 มี.ค.63
27 - 30 มี.ค.63
14,900
15,900
13,900
15,900
24 - 27 เม.ย.6314,900
01 - 04 พ.ค.63
03 - 06 พ.ค.63
08 - 11 พ.ค.63
22 - 25 พ.ค.63
15,900
12,900
14,900
14,900
12 - 15 มิ.ย.63
26 - 29 มิ.ย.63
14,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com