มหัศจรรย์..บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน FD (MAR-APR)

BHBE-VN088

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | ฮอยอัน | เมืองโบราณฮอยอัน | หมู่บ้านกั๊มทาน | นั่งเรือกระด้งฮอยอัน

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
VN088 : มหัศจรรย์..บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
วันที่ 2นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์ • ดานัง • วัดลินห์อึ้ง
วันที่ 3ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 4พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 - 09 มี.ค.63
13 - 16 มี.ค.63
13,900
13,900
11 - 14 เม.ย.63
13 - 16 เม.ย.63
16,900
16,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com