มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน VZ (FEB-JUL)

BHBE-VN001

เดินทาง ก.พ. - ก.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | นั่งกระเช้าไฟฟ้า | วัดตั๊กลัม | Crazy House | ร้านโอทอป | โบสถ์โดเมนเดมารี | สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย | Light Garden

Share

Share

  โปรแกรม
VN001 : มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 3 วัน 2 คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • ดาลัด • น้ำตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 2นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • Light Garden
วันที่ 3นั่งรถม้าชมเมือง • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery • กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
12 - 14 ก.พ.63
18 - 20 ก.พ.63
22 - 24 ก.พ.63
25 - 27 ก.พ.63
9,900
8,900
9,900
8,900
02 - 04 มี.ค.63
09 - 11 มี.ค.63
9,900
9,900
04 - 06 เม.ย.63
11 - 13 เม.ย.63
14 - 16 เม.ย.63
26 - 28 เม.ย.63
10,900
11,900
11,900
9,900
30 เม.ย. - 02 พ.ค.63
04 - 06 พ.ค.63
08 - 10 พ.ค.63
21 - 23 พ.ค.63
10,900
9,900
10,900
10,900
02 - 04 มิ.ย.63
06 - 08 มิ.ย.63
26 - 28 มิ.ย.63
9,900
9,900
9,900
03 - 05 ก.ค.63
05 - 07 ก.ค.63
26 - 28 ก.ค.63
10,900
10,900
10,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 900บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com