รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส ซุปตาร์..มอสโคว์ GO ON! 5วัน3คืน TG (FEB-APR)

BHTN-TGDME01

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ชาร์กอร์ส | พระราชวังเครมลิน | วิหารเซนต์บาซิล | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ | พระราชวังซาริซิน่า

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Moscow

Share

  โปรแกรม
TGDME01 : รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส ซุปตาร์..มอสโคว์ GO ON! 5วัน3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก
วันที่ 2โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์
วันที่ 3ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต
วันที่ 4มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - AVIA PARK Shopping Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
05 – 09 ก.พ. 2563
19 – 23 ก.พ. 2563
37,999.-
35,999.-
04 – 08 มี.ค. 2563
18 – 22 มี.ค. 2563
34,999.-
36,999.-
22 – 26 เม.ย. 256336,999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ( รวมท่านละ 50 USD )
Powered by MakeWebEasy.com