รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ (FEB-JUN)

BHZG-ZDME16

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ) | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | สวน-VDNKH | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | รถไฟใต้ดินมอสโคว์ | ตลาดอิสไมโลโว่ | DIY-ตุ๊กตาแม่ลูกดก | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาเมอร์รี่แชมเบอร์

Share

Share

  โปรแกรม
ZDME16 : รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
วันที่ 3เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 4เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
วันที่ 5เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วน SAPSAN เมืองมอสโคว์
วันที่ 6เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์    
วันที่ 7ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
29 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
05 – 11 ก.พ.2563
09 – 15 ก.พ.2563
19 – 25 ก.พ.2563
39,999
41,999
41,999
39,999
04 – 10 มี.ค. 2563
11 – 17 มี.ค. 2563
18 – 24 มี.ค. 2563
25 – 31 มี.ค. 2563
41,999
41,999
41,999
41,999
05 – 11 เม.ย. 2563
06 – 12 เม.ย. 2563
09 – 15 เม.ย. 2563
12 – 18 เม.ย. 2563
29 เม.ษ. – 05 พ.ค. 2563
42,999
41,999
49,999
48,999
46,999
03 – 09 พ.ค. 2563
06 -12 พ.ค. 2563
10 – 16 พ.ค. 2563
20 – 26 พ.ค. 2563
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
46,999
45,999
45,999
45,999
45,999
03 – 09 มิ.ย. 2563
10 – 16 มิ.ย. 2563
24 – 30 มิ.ย. 2563
45,999
45,999
45,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB)
Powered by MakeWebEasy.com