รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์ 7วัน5คืน SU (MAR)

BHZG-ZSVO03

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AEROFLOT (SU) | สแปร์โร่ฮิลล์ | สวนวิคตอรี่ | ประตูชัย | สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ | จัตุรัสแดง | ห้างกุม | มหาวิหารเซนต์บาซิล | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-แชมเบอร์

Share

หมวดหมู่ : Moscow

Share

  โปรแกรม
ZSVO03 : รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสค์ 7วัน5คืน SU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สวนวิคตอรี - ประตูชัย
วันที่ 2เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
วันที่ 3เมืองมอสโคว์ - สนามบินเชเรเมเตียโว  เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย – อนุสาวรีย์ผู้กล้า – คริสตจักรโดมทองคำ – อนุสรณ์เรือดำน้ำ – พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่ 4เมืองมูร์มันสค์ – ช้อปปิ้งห้างมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – หมู่บ้านซามี่ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่ 5เมืองมูร์มันสค์ - สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่ 6เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - สวน VDNKH - สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย        
วันที่ 7สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563
06 – 12 มี.ค. 2563
13 – 19 มี.ค. 2563
20 – 26 มี.ค. 2563
59,999
62,999
62,999
62,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 75 USD
Powered by MakeWebEasy.com