รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน QR (APR)

BHZG-ZDME18

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) | สวนโคโลเมนสโกเย | สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | ถนนอารบัต | ซากอร์ส | ถนนเนฟสกี้ | โบสถ์อัสสัมชัญ | ตลาดอิสไมโลโว่

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Moscow

Share

  โปรแกรม
ZDME18 : รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน QR


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่ 2สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินโดโมเดโดโว -  เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – สวนโคโลเมนสโกเย –  VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน - เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -  ถนนอารบัต
วันที่ 3เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
วันที่ 4เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
วันที่ 5เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่ 6เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 7เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - ถนนเนฟกี้ห้างแกลอเรีย - สนามบิน  ปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
วันที่ 8สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
04 – 11 เม.ย. 2563
09 – 16 เม.ย. 2563
11 – 18 เม.ย. 2563
12 – 19 เม.ย. 2563
49,999
55,999
55,999
55,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 65 USD
Powered by MakeWebEasy.com