รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน3คืน EY (APR-JUN)

BHZG-ZDME19

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย.63 | สายการบิน Etihad Airways (EY) | สวนวิคตอรี่ | ประตูชัย | มหาวิหารเซนต์ซาร์เวียร์ | โบสถ์นิวเยรูซาเรม | ถนนอารบัต | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์

Share

Share

  โปรแกรม
ZDME19 : รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน3คืน EY


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 2สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 
วันที่ 3เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
วันที่ 4เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
วันที่ 5เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
01 – 06 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
04 – 09 เม.ย. 2563
09 – 14 เม.ย. 2563
10 – 15 เม.ย. 2563
11 – 16 เม.ย. 2563
12 – 17 เม.ย. 2563
13 – 18 เม.ย. 2563
18 – 23 เม.ย. 2563
21 – 26 เม.ย. 2563
24 – 29 เม.ย. 2563
25 – 30 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563
27,999
29,999
29,999
40,999
45,999
45,999
45,999
43,999
28,999
27,999
28,999
28,999
29,999
30,999
30,999
01 – 06 พ.ค. 2563
02 – 07 พ.ค. 2563
05 – 10 พ.ค. 2563
06 – 11 พ.ค. 2563
09 – 14 พ.ค. 2563
15 – 20 พ.ค. 2563
16 – 21 พ.ค. 2563
23 – 28 พ.ค. 2563
26 – 31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
30,999
30,999
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
02 – 07 มิ.ย. 2563
03 – 08 มิ.ย. 2563
06 – 11 มิ.ย. 2563
16 – 21 มิ.ย. 2563
20 – 25 มิ.ย. 2563
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563
30,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 65 USD
Powered by MakeWebEasy.com