ตุรกี 9วัน6คืน TK (JAN-APR)

BHZG-ZIST20

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน Turkish Airlines (TK) | เมืองอังการ่า | สุสานอตาเติร์ก | เมืองคัปปาโดเจีย | เมืองคัปปาโดเจีย | เมืองใต้ดิน | เมืองเกอราเม่ | พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ | หุบเขาอุซิซาร์

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Turkey

Share

  โปรแกรม
ZIST20 : ตุรกี 9วัน6คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
วันที่ 3เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
วันที่ 4เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ  – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง 
วันที่ 6เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
วันที่ 7เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันที่ 8เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 9ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
01 – 09 ม.ค. 2563
11 – 19 ม.ค. 2563
15 – 23 ม.ค. 2563
18 – 26 ม.ค. 2563
24 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563
25 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563
27 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
29 ม.ค. – 06 ก.พ. 2563
29,999
29,999
29,999
30,999
31,999
31,999
31,999
31,999
01 – 09 ก.พ. 2563
02 – 10 ก.พ. 2563
07 – 15 ก.พ. 2563
08 – 16 ก.พ. 2563
09 – 17 ก.พ. 2563
14 – 22 ก.พ. 2563
18 – 26 ก.พ. 2563
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 07 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 08 มี.ค. 2563
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
31,999
31,999
31,999
31,999
04 – 12 มี.ค. 2563
06 – 14 มี.ค. 2563
07 – 15 มี.ค. 2563
11 – 19 มี.ค. 2563
13 – 21 มี.ค. 2563
14 – 22 มี.ค. 2563
18 – 26 มี.ค. 2563
20 – 28 มี.ค. 2563
21 – 29 มี.ค. 2563
25 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563
27 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
32,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB)
Powered by MakeWebEasy.com