สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3วัน2คืน SI (APR-JUN)

BHZG-ZSIN04

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Singapore Airlines (SI) | น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง | เมอร์ไลอ้อนพาร์ค | การ์เด้นบายเดอะเบย์ | มารีน่าเบย์แซน | ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียงSpectra&Watershow | อิสระยูนิเวอร์เซลและซีอควาเรียม | วัดเยี่ยไห่ซิง | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด | น้ำตกจีเวล

Share

Share

  โปรแกรม
ZSIN04 : สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3วัน2คืน SI


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show
วันที่ 2อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
วันที่ 3วัดเยี่ยไห่ชิง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
04 - 06 เม.ย. 2563
10 - 12 เม.ย. 2563
11 - 13 เม.ย. 2563
12 - 14 เม.ย. 2563
13 - 15 เม.ย. 2563
14 - 16 เม.ย. 2563
17 - 19 มษายน 2563
18 - 20 เม.ย. 2563
23 - 25 เม.ย. 2563
24 - 26 เม.ย. 2563
25 - 27 เม.ย. 2563
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
01 - 03 พ.ค. 2563
02 - 04 พ.ค. 2563
03 - 05 พ.ค. 2563
08 - 10 พ.ค. 2563
09 - 11 พ.ค. 2563
15 - 17 พ.ค. 2563
16 - 18 พ.ค. 2563
17 - 19 พ.ค. 2563
29 - 31 พ.ค. 2563
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2563
14,999
14,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
05 - 07 มิ.ย. 2563
06 - 08 มิ.ย. 2563
12 - 14 มิ.ย. 2563
13 - 15 มิ.ย. 2563
19 - 21 มิ.ย. 2563
20 - 22 มิ.ย. 2563
26 - 28 มิ.ย. 2563
27 - 29 มิ.ย. 2563
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com