จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน [เลสโก อาหมวยใหญ่] 5วัน 4คืน (MAR)

BHZG-ZTSH01

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน NOK SCOOT (XW) | เที่ยวมหานคร 2 วัฒนธรรม | ถ่ายรูปชิคๆ กับชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye | เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญ กำแพงเมืองจีน

Share

หมวดหมู่ : Beijing

Share

  โปรแกรม
ZTSN01 : จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน [เลสโก อาหมวยใหญ่] 5วัน 4คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง –สนามบินเทียนจินปินไห่– เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ –ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye 
วันที่ 2เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง –กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)– ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ
วันที่ 3จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม– สวนจิงซาน–นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง– ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย–ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา– ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 4ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก –Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
วันที่ 5เมืองปักกิ่ง –หอบูชาฟ้าเทียนถาน– ร้านชา–เมืองเทียนจิน– ถนนอิตาลี –สนามบินเทียนจินปินไห่–    สนามบินดอนเมือง    
  วันเดินทาง
04 – 08 มี.ค. 2563
14 – 18 มี.ค. 2563
18 – 22 มี.ค. 2563
21 – 25 มี.ค. 2563
14,999
14,999
14,999
14,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป
  • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com