เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน3คืน TW (MAR-APR)

BHZG-ZTAE02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน T’WAY (TW) | เทศกาลดอกซากุระบานจินเฮ | ถนนซากุระดัลมาจิกิล | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | สวนสนุกอีเวิล์ด | ถนนอุโมงค์ซากุระเขาพัลกงซาน | ถ้ำซอกคูรัม

Share

หมวดหมู่ : จักรี Busan

Share

  โปรแกรม
ZTAE02 : เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน3คืน TA


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ • เมืองลี่เจียง
วันที่ 2สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
วันที่ 3สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค
วันที่ 4ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
วันที่ 5วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - เมืองวัดพลูกุกซา – ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
24 – 28 มี.ค. 2563
26 – 30 มี.ค. 2563
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
03 – 07 เม.ย. 2563
16,999
18,999
17,999
17,999
19,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com