มหัศจรรย์...ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน 8L (FEB-APR)

BHBE-LJG01

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ภูเขาหิมะมังกรหยก | ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” | ทะเลสาบไป๋สุยเหอ | เมืองโบราณซู่เหอ | อุทยานน้ำหยก | หมู่บ้านไป๋ซา | สะพานแก้วลี่เจียง

Share

Share

  โปรแกรม
LJG01 : มหัศจรรย์...ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ • เมืองลี่เจียง
วันที่ 2ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป - กลับ) • ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองโบราณซู่เหอ
วันที่ 3อุทยานน้ำหยก • หมู่บ้านไป๋ซา • สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี) • ร้านบัวหิมะ • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
2 - 5 ก.พ. 63
9 - 12 ก.พ. 63
16 - 19 ก.พ. 63
23 - 26 ก.พ. 63
13,900
14,900
13,900
13,900
1 - 4 มี.ค. 63
8 - 11 มี.ค. 63
15 - 18 มี.ค. 63
22 - 25 มี.ค. 63
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
5 - 8 เม.ย. 63
12 - 15 เม.ย. 63
19 - 22 เม.ย. 63
26 - 29 เม.ย. 63
14,900
15,900
12,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมตลอดทริป 1,700 บาท / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com