มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน TG (MAR-APR)

BHBE-DME01

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พระราชวังฤดูหนา | รถไฟความเร็วสูง | เมืองมอสโคว์ | สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ | จัตุรัสแดง

Share

หมวดหมู่ : จักรี Moscow

Share

  โปรแกรม
DME01 : มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่ 2สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล
วันที่ 3พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 4สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล • GUM - อารบัตสตรีท • ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่ 5พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 - 12 มี.ค.63
19 - 24 มี.ค.63
51,900
52,900
28 มี.ค. - 02 เม.ย.63
04 - 09 เม.ย.63
52,900
52,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com