เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน FD (APR)

BHZG-ZDAD16

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เมืองฮอยอัน | สะพานญี่ปุ่น | บ้านเลขที่101 | ศาลเจ้าโบราณ | ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองดานัง | สะพานมังกร | สะพานแห่งความรัก | ชมวิวแม่น้ำฮาน

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
ZDAD16 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
วันที่ 2เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค
วันที่ 3เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 – 12 เม.ย. 2563
11 – 13 เม.ย. 2563
12 – 14 เม.ย. 2563
13 – 15 เม.ย. 2563
14 – 16 เม.ย. 2563
12,999
13,999
14,999
14,999
13,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com