เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน PG (FEB-MAY)

BHZG-ZDAD20

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน Bangkok Airways (PG) | สะพานมังกร | สะพานแห่งความรัก | ชมวิวแม่น้ำฮาน | กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลส์ | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | บานาฮิลส์ | สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค | สวนดอกไม้แ่งความรัก | สะพานมือสีทอง

Share

Share

  โปรแกรม
ZDAD20 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
วันที่ 2หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน
วันที่ 3เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 – 09 ก.พ. 2563
14 – 16 ก.พ. 2563
15 – 17 ก.พ. 2563
21 – 23 ก.พ. 2563
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
07 – 09 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
14 – 16 มี.ค. 2563
21 – 23 มี.ค. 2563
8,999
10,999
10,999
10,999
04 – 06 เม.ย. 2563
06 – 08 เม.ย. 2563
09 – 11 เม.ย. 2563
10 – 12 เม.ย. 2563
11 – 13 เม.ย. 2563
13 – 15 เม.ย. 2563
14 – 16 เม.ย. 2563
15 – 17 เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
12,999
10,999
10,999
13,999
14,999
14,999
13,999
12,999
11,999
02 – 04 พ.ค. 2563
03 – 05 พ.ค. 2563
12,999
11,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com