เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน FD (APR)

BHZG-ZDAD15

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ศาลเจ้าโบราณ | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองดานัง | สะพานแห่งความรัก | สะพานมังกร | ชมวิวแม่น้ำฮาน | วัดหลิ๋นอิ๋ง

Share

Share

  โปรแกรม
ZDAD15 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (ประเทศเวียดนาม) – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ชมวิวแม่น้ำห่าน
วันที่ 2วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
วันที่ 3สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 – 06 เม.ย. 2563
10 – 12 เม.ย. 2563
13 – 15 เม.ย. 2563
14 – 16 เม.ย. 2563
18 – 20 เม.ย. 2563
25 – 27 เม.ย. 2563
13,999
14,999
16,999
15,999
12,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com