เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ 4วัน3คืน FD (APR)

BHZG-ZDAD14

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ศาลเจ้าโบราณ | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน | เมืองดานัง | สะพานแห่งความรัก | สะพานมังกร | ชมวิวแม่น้ำฮาน | วัดหลิ๋นอิ๋ง

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Middle vietnam

Share

  โปรแกรม
ZNRT03 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ 4วัน3คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (เวียดนาม) – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วิวแม่น้ำห่าน
วันที่ 2เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อ – เมืองฮอยอัน – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินฮอยอัน
วันที่ 3ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์
วันที่ 4เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
09 – 12 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
12 – 15 เม.ย. 2563
13 – 16 เม.ย. 2563
14,999
16,999
18,999
18,999
17,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com