ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ เซนได 6วัน3คืน XJ (APR)

BHZG-ZNRT03

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค | ศาลเจ้าโทโชกุ | สะพานชินเคียว | ห้างฯ-อิออน | ปราสาทสึรุกะ | ชมซากุระริมแม่น้ำ-Fujita | หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ

Share

Share

  โปรแกรม
ZNRT03 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ เซนได 6วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินนาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
วันที่ 3ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) - ฟุกุชิมะ - ทะเลสาบอินาวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ
วันที่ 4หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
วันที่ 5เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ   คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 6กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
01 – 06 เม.ย. 2563
02 – 07 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
04 – 09 เม.ย. 2563
05 – 10 เม.ย. 2563
07 – 12 เม.ย. 2563
08 – 13 เม.ย. 2563
09 – 14 เม.ย. 2563
10 – 15 เม.ย. 2563
11 – 16 เม.ย. 2563
12 – 17 เม.ย. 2563
13 – 18 เม.ย. 2563
16 – 21 เม.ย. 2563
33,999
35,999
35,999
35,999
33,999
35,999
35,999
37,999
39,999
39,999
39,999
39,999
32,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com