ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ 6วัน4คืน XJ (MAR)

BHZG-ZNRT04

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | สวนดอกไม้ฮิตาชิ | พระใหญ่อุชิคุ-ไกบุตสึ | เอมิพรีเมี่ยม-เอาท์เล็ต | ชมซากุระ-ณ-เมืองไซตามะ | เมืองคาวาโดเอะ | ถนนคุราซึคุริ | หอนาฬิกาโทคิโนะ-คาเนะ

Share

หมวดหมู่ : Tokyo

Share

  โปรแกรม
ZNRT04 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ 6วัน4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
วันที่ 3ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วัดอาซากุซะ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น
วันที่ 4ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 5อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
22 – 27 มี.ค. 2563
23 – 28 มี.ค. 2563
24 – 29 มี.ค. 2563
25 – 30 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
26,999
27,999
28,999
28,999
28,999
28,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com