มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน SL (APR)

BHBE-CMB01

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน LION AIR (SL) | เมืองโคลัมโบ | เมืองแคนดี้ | วัดพระเขี้ยวแก้ว | เมืองแคนดี้ | ศูนย์สมุนไพร | วัดถ้ำดัมบุลลา | เขาสิกิริยา

Share

หมวดหมู่ : Sri Lanka สงกรานต์

Share

  โปรแกรม
CMB01 : มหัศจรรย์..ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง ● เมืองโคลัมโบ ● เมืองแคนดี้ ● วัดพระเขี้ยวแก้ว
วันที่ 2เมืองแคนดี้ ● ศูนย์สมุนไพร ● วัดถ้ำดัมบุลลา ● เขาสิกิริยา ● เมืองอนุราธปุระ
วันที่ 3เมืองอนุราธปุระ ● ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ● เจดีย์รุวันเวลิ ● เจดีย์อภัยคีรี ● เมืองโคลัมโบ ● นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง   ● ช้อปปิ้ง ODEL  ● วัดคงคาราม
วันที่ 4โคลัมโบ ● ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
11 - 14 เม.ย.63
12 - 15 เม.ย.63
18,900
19,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com