ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6วัน4คืน XJ (APR)

BHZG-ZNRT05

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (X) | ชมซากุระอินไซ | พระใหญ่อุชิคุ-ไดบุตสึ | สวนดอกไม้ฮิตาชิ | เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ท | ทานบุฟเฟต์ขาปู+อาบน้ำแร่ออนเซ็น | ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

Share

Share

  โปรแกรม
ZNRT05 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 6วัน4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2นาริตะ - ชิบะ - ชมซากุระ สวนโคบายาชิ - อิออน - เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 3นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 4ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วันที่ 5อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563
28,999
28,999
28,999
29,999
02 – 07 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
04 – 09 เม.ย. 2563
07 – 12 เม.ย. 2563
09 – 14 เม.ย. 2563
10 – 15 เม.ย. 2563
11 – 16 เม.ย. 2563
12 – 17 เม.ย. 2563
30,999
30,999
30,999
30,999
37,999
37,999
37,999
35,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com