ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน3คืน XJ (MAR-APR)

BHZG-ZNGO12

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ศาลเจ้าอิเสะ | ถนนโอคาเงะโยโกะโจ | มิตซุยเอ้าท์เล็ท | เมืองกิฟุ | ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | สะพานนาคะบาชิ

Share

Share

  โปรแกรม
ZNGO12 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 6วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
วันที่ 3ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
วันที่ 4เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
วันที่ 5ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
วันที่ 6สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
  วันเดินทาง
19 – 24 มี.ค. 2563
20 – 25 มี.ค. 2563
21 – 26 มี.ค. 2563
22 – 27 มี.ค. 2563
23 – 28 มี.ค. 2563
24 – 29 มี.ค. 2563
25 – 30 มี.ค. 2563
26 – 31 มี.ค. 2563
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563
25,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
01 – 06 เม.ย. 2563
03 – 08 เม.ย. 2563
04 – 09 เม.ย. 2563
12 – 17 เม.ย. 2563
13 – 18 เม.ย. 2563
15 – 20 เม.ย. 2563
17 – 22 เม.ย. 2563
18 – 23 เม.ย. 2563
22 – 27 เม.ย. 2563
24 – 29 เม.ย. 2563
25 – 30 เม.ย. 2563
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563
29,999
31,999
31,999
37,999
35,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com