เกาหลี ซุปตาร์..ชูวับ ชูวับ 5วัน3คืน XJ (MAR)

BHTN-XJICN10

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หมู่บ้านอึนพยอง | ไร่สตรอเบอร์รี่ | สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ | ศูนย์รวมเครื่องสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | พร้อมสวมชุดฮันบก | พระราชวังชางด๊อกกุง

Share

หมวดหมู่ : Seoul

Share

  โปรแกรม
XJICN10 : เกาหลี ซุปตาร์..ชูวับ ชูวับ 5วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ที่พัก
วันที่ 2หมู่บ้านอึนพยอง – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
วันที่ 3ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพร - ดิวตี้ฟรี –
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 4หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม – พลอยอเมทิส – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติและพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ช้อปปิ้งย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 10 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
20 – 24 มี.ค. 2563
27 – 31 มี.ค. 2563
14,888.-
15,888.-
16,888.-
16,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 50,000 วอน /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com