จอร์เจีย ซุปตาร์...จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว! 8วัน6คืน XJ (MAR-MAY)

BHTN-JTBS03

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | มิสเคต้า | วิหารสเวติสเคอเวรี | วิหารจวารี | เมืองกูดาอูรี | เมืองคาซเบกี้ | เมืองสเตปันสมินดา

Share

Share

  โปรแกรม
JTBS03 : จอร์เจีย ซุปตาร์...จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว! 8วัน6คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ- ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน Jan sharden
วันที่ 3ทบิลิซี่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี - เมืองกูดาอูรี – เมืองคาซเบกี้ – เมืองสเตปันสมินดา - 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) - โบสถ์เกอร์เกตี้
วันที่ 4คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองคูทายสิ
วันที่ 5เมืองคูไตซี- อารามจีลาติ- โบสถ์เบกราติ – บาทูมิ
วันที่ 6เมืองทบิลิซี่ - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์
วันที่ 7เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - วิหารบอดี – ควาเรลี – ทบิลิซี่
วันที่ 8สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
14 - 21 มี.ค. 2563
21 – 28 มี.ค. 2563
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2563
38,888
38,888
38,888
4 - 11 เม.ย. 2563
18 – 25 เม.ย. 2563
25 เม.ย. – 2 พ.ค.. 2563
38,888
38,888
38,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com