ตุรกี 9วัน6คืน TK (APR)

BHZG-ZIST22

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | หุบเขาอุชิซาร์ | ปราสาทปุยฝ้าย | เมืองโบราณเอฟฟิซุส | พระราชวังโดลมาบาห์เช่ | อะโครโพลิส | บ้านพระแม่มารี | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส | เมืองโบราณเฮียราโพลิส

Share

Share

  โปรแกรม
ZIST22 : ตุรกี 9วัน6คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 2สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
วันที่ 3เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
วันที่ 4เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี
วันที่ 6เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส
วันที่ 7เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันที่ 8เมืองอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 9 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
03 – 11 เม.ย. 2563
04 – 12 เม.ย. 2563
05 – 13 เม.ย. 2563
06 – 14 เม.ย. 2563
13 – 21 เม.ย. 2563
15 – 23 เม.ย. 2563
16 – 24 เม.ย. 2563
17 – 25 เม.ย. 2563
18 – 26 เม.ย. 2563
22 – 30 เม.ย. 2563
33,999
33,999
31,999
36,999
36,999
33,999
33,999
33,999
33,999
33,999
23  เม.ย. – 01 พ.ค. 2563
25 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
26 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563
27 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563
28 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563
34,999
34,999
34,999
34,999
34,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com