มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน TK (FEB-MAY)

BHBE-IST002

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | พระราชวังโดลมาบาห์เช่ | ช่องแคบบอสพอรัส | หอคอยหิน GALATA | เมืองชานักกาเล

Share

Share

  โปรแกรม
IST002 : มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด •บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์
วันที่ 3พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส • หอคอยหิน GALATA • เมืองชานักกาเล
วันที่ 4เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้ฮอลิวู้ด • เมืองคูซาดาซึ • บ้านพระแม่มารี
วันที่ 5เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามมุคคาเล
วันที่ 6เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิต • พรมทอมือ เซรามิค • โรงงานจิวเวอรี่ • สนามบินเนฟเซไฮร์ • สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 8สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ
  วันเดินทาง
19 – 26 ก.พ. 63
33,900
11 – 18 มี.ค. 63
25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
34,900
34,900
04 – 11 เม.ย. 63
28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
35,900
35,900
20 – 27 พ.ค. 63
04 – 11 มิ.ย. 63
34,900
34,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com