มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน TK (APR)

BHBE-IST03

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | เมืองคัปปาโดเกีย | พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม | หุบเขานกพิราบ | นครใต้ดินไคมัคลึ | ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ | เมืองคอนย่า

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Turkey

Share

  โปรแกรม
IST03 : มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป 8 วัน 5 คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • ตุรกี
วันที่ 2สนามบินอิสตันบูล • สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • หุบเขานกพิราบ • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
วันที่ 3นครใต้ดินไคมัคลึ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ •  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
วันที่ 4คอนย่า • ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่ 5เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่าอากาศยานอิสตันบูล •  อิสตันบูล
วันที่ 6บลูมอสก์ • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย •  พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์มาเก็ต
วันที่ 7ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • สวนอิเมอร์แกนด์  • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล
วันที่ 8สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ
  วันเดินทาง
29 มี.ค. - 05 เม.ย. 63
36,900
07 - 14 เม.ย. 6337,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com