ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน SL (JAN-MAR)

BHZG-ZNRT27

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | อชิโนะฮัคไค | กระเช้าคาจิ-คาจิ | ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท | อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ | ลานสกีฟูจิเท็น | วัดอาซากุสะ

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Fuji

Share

  โปรแกรม
ZNRT27 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ดิวตี้ฟรี
วันที่ 4โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
01 – 05 ม.ค. 2563
02 – 06 ม.ค. 2563
03 – 07 ม.ค. 2563
04 – 08 ม.ค. 2563
05 – 09 ม.ค. 2563
06 – 10 ม.ค. 2563
07 – 11 ม.ค. 2563
08 – 12 ม.ค. 2563
09 – 13 ม.ค. 2563
10 – 14 ม.ค. 2563
11 – 15 ม.ค. 2563
12 – 16 ม.ค. 2563
13 – 17 ม.ค. 2563
14 – 18 ม.ค. 2563
15 – 19 ม.ค. 2563
16 – 20 ม.ค. 2563
17 – 21 ม.ค. 2563
18 – 22 ม.ค. 2563
19 – 23 ม.ค. 2563
20 – 24 ม.ค. 2563
21 – 25 ม.ค. 2563
22 – 26 ม.ค. 2563
23 – 27 ม.ค. 2563
24 – 28 ม.ค. 2563
25 – 29 ม.ค. 2563
26 – 30 ม.ค. 2563
27 – 31 ม.ค. 2563
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
27,999
23,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
19,999
19,999
20,999
21,999
21,999
21,999
01 – 05 ก.พ. 2563
02 – 06 ก.พ. 2563
03 – 07 ก.พ. 2563
04 – 08 ก.พ. 2563
05 – 09 ก.พ. 2563
06 – 10 ก.พ. 2563
07 – 11 ก.พ. 2563
08 – 12 ก.พ. 2563
09 – 13 ก.พ. 2563
10 – 14 ก.พ. 2563
11 – 15 ก.พ. 2563
12 – 16 ก.พ. 2563
13 – 17 ก.พ. 2563
14 – 18 ก.พ. 2563
15 – 19 ก.พ. 2563
16 – 20 ก.พ. 2563
17 – 21 ก.พ. 2563
18 – 22 ก.พ. 2563
19 – 23 ก.พ. 2563
20 – 24 ก.พ. 2563
21 – 25 ก.พ. 2563
22 – 26 ก.พ. 2563
23 – 27 ก.พ. 2563
24 – 28 ก.พ. 2563
25 – 29 ก.พ. 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
23,999
22,999
22,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
21,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
01 – 05 มี.ค. 2563
02 – 06 มี.ค. 2563
03 – 07 มี.ค. 2563
04 – 08 มี.ค.  2563
05 – 09 มี.ค. 2563
06 – 10 มี.ค. 2563
07 – 11 มี.ค. 2563
08 – 12 มี.ค. 2563
09 – 13 มี.ค. 2563
10 – 14 มี.ค. 2563
11 – 15 มี.ค. 2563
12 – 16 มี.ค. 2563
13 – 17 มี.ค. 2563
14 – 18 มี.ค. 2563
15 – 19 มี.ค. 2563
16 – 20 มี.ค. 2563
17 – 21 มี.ค. 2563
18 – 22 มี.ค. 2563
19 – 23 มี.ค. 2563
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
22,999
22,999
23,999
23,999
23,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com