ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6วัน4คืน XJ (MAY)

BHZG-ZHOK02

เดินทาง พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ทุ่งพิงค์มอส | สวนทิวลิป | อิออนมอลล์ | เมืองโอตารุ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | นาฬิกาไอน้ำโบราณ | ดิวตี้ฟรี

Share

หมวดหมู่ : วิสาขบูชา Hokaido

Share

  โปรแกรม
ZHOK02 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว
วันที่ 3น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์
วันที่ 4เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
วันที่ 5อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
02 – 07 พ.ค. 2563
09 – 14 พ.ค. 2563
16 – 21 พ.ค. 2563
23 – 28 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
29,999
28,999
28,999
27,999
28,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com