ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน XJ (MAY)

BHZG-ZHOK01

เดินทาง พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | หอนาฬิกาซัปโปโร | สวนโอโดริ | บ่อน้ำสีฟ้า | โซอุนเคียว | น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ | ทุ่งพิ้งค์มอส | สวนทิวลิป | เมืองโอตารุ | คลองโอตารุ

Share

หมวดหมู่ : วิสาขบูชา Hokaido

Share

  โปรแกรม
ZHOK01 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร  - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว
วันที่ 3น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์
วันที่ 4เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
วันที่ 5สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
03 – 07 พ.ค. 2563
06 – 10 พ.ค. 2563
10 – 14 พ.ค. 2563
13 – 17 พ.ค. 2563
20 – 24 พ.ค. 2563
24 – 28 พ.ค. 2563
27 – 31 พ.ค. 2563
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
27,999
27,999
25,999
26,999
26,999
25,999
26,999
26,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com