มหัศจรรย์ Russia Super Save 6 วัน 4 คืน TG (JAN-APR)

BHBE-DME001

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | พระราชวังฤดูร้อน | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พระราชวังฤดูหนาว | พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ

Share

หมวดหมู่ : Moscow

Share

  โปรแกรม
DME001 : มหัศจรรย์ Russia Super Save 6 วัน 4 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่ 2สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์ และปอล
วันที่ 3พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 4สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล • GUM • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • อารบัตสตรีท
วันที่ 5พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
23 - 28 ม.ค.63
38,900
13 - 18 ก.พ.63
27 ก.พ.63 - 03 มี.ค.63
39,900
46,900
07 - 12 มี.ค.63
19 - 24 มี.ค.63
28 มี.ค.63 - 02 เม.ย.63 
45,900
46,900
46,900
04 - 09 เม.ย.6346,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com