ตุรกี 9วัน7คืน TK (APR)

BHZG-ZIST21

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) | สุสานอตาเติร์ก | เมืองใต้ดิน | สวนทิวลิป | สวนผีเสื้อ | หุบเขาอุชิซาร์ | ปราสาทปุยฝ้าย | เมืองโบราณเอฟฟิซุส | พระราชวังโดลมาบาห์เช่ | อโครโพลิส | บ้านพระแม่มารี

Share

Share

  โปรแกรม
ZIST21 : ตุรกี 9วัน7คืน TK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
วันที่ 2เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ -  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันที่ 3เมืองอิสตันบูล - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่
วันที่ 4เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซึ
วันที่ 5เมืองคูซาดาซึ  – เอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ - เมืองคัปปาโดเจีย
วันที่ 7เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon -  เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
วันที่ 8เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก – เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล  เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 9สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  วันเดินทาง
01 – 09 เม.ย. 2563
03 – 11 เม.ย. 2563
04 – 12 เม.ย. 2563
05 – 13 เม.ย. 2563
06 – 14 เม.ย. 2563
07 – 15 เม.ย. 2563
08 – 16 เม.ย. 2563
09 – 17 เม.ย. 2563
12 – 20 เม.ย. 2563
13 – 21 เม.ย. 2563 BUS1
13 – 21 เม.ย. 2563 BUS2
14 – 22 เม.ย. 2563
15 – 23 เม.ย. 2563
18 – 26 เม.ย. 2563
19 – 27 เม.ย. 2563
22 – 30 เม.ย. 2563
25 เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563
28 เม.ษ. – 06 พ.ค. 2563
29 เม.ย. – 07 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2563
28,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
39,999
38,999
36,999
36,999
29,999
29,999
28,999
28,999
27,999
29,999
30,999
30,999
30,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 80
Powered by MakeWebEasy.com