เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน XJ (FEB-MAR)

BHZG-ZHAN12

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | HANOI | NINHBINH | ซาปา | ฮานอย | นิงห์บิงห์ | ล่องเรือ | ฮาลองบก | กระช้าไฟฟ้า | ฟานซิปัน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา North vietnam

Share

  โปรแกรม
ZHAN12 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 2เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่ 3เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์
วันที่ 4เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 09 ก.พ. 2563
13 – 16 ก.พ. 2563
20  -23 ก.พ. 2563
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
13,999
13,999
13,999
13,999
05 – 08 มี.ค.2563
12 – 15 มี.ค.2563
19 – 22 มี.ค.2563
26 – 29 มี.ค.2563
14,999
14,999
14,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com