จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน3คืน 8L (FEB-SEP)

BHZG-ZLJG02

เดินทาง ก.พ. - ก.ย. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | แชงกรีล่า | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองจงเตี้ยน | วัดซงจ้านหลิน | วัดลามะ | พระราชวังโปตาลา | โชว์จางอี้โหม่ว | อุทยานน้ำหยก | ทะเลสาบไป๋สุยเหอ | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | สระมังกรดำ

Share

Share

  โปรแกรม
ZLJG02 : จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน3คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า
วันที่ 2เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ
วันที่ 3เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ
วันที่ 4เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 – 05 ก.พ. 2563
09 – 12 ก.พ. 2563
16 – 19 ก.พ. 2563
12,999
13,999
12,999
01 – 04 มี.ค. 2563
08 – 11 มี.ค. 2563
15 – 18 มี.ค. 2563
22 – 25 มี.ค. 2563
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
05 – 08 เม.ย. 2563
12 – 15 เม.ย. 2563
19 – 22 เม.ย. 2563
26 – 29 เม.ย. 2563
13,999
16,999
13,999
13,999
03 – 06 พ.ค. 2563
10 – 13 พ.ค. 2563
17 – 20 พ.ค. 2563
24 – 27 พ.ค. 2563
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
07 – 10 มิ.ย. 2563
14 – 17 มิ.ย. 2563
21 – 24 มิ.ย. 2563
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563
12,999
12,999
12,999
11,999
05 – 08 ก.ค. 2563
12 – 15 ก.ค. 2563
19 – 22 ก.ค. 2563
26 – 29 ก.ค. 2563
14,999
12,999
12,999
14,999
02 – 05 ส.ค. 2563
09 – 12 ส.ค. 2563
16 – 19 ส.ค. 2563
23 – 26 ส.ค. 2563
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563
12,999
13,999
12,999
12,999
12,999
06 – 09 ก.ย. 2563
13 – 16 ก.ย. 2563
20 – 23 ก.ย. 2563
27 – 30 ก.ย. 2563
12,999
12,999
12,999
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com