ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3วัน2คืน XJ (MAR-SEP)

BHZG-ZHKG23

เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | กระเช้านองปิง | พระใหญ่โป่วหลิน | วัดแชกงหมิว | หอไอเฟล | โบสถ์เซนต์ปอล | เซินเจิ้น | จูไห่ | หลอหวู่เซ็นเตอร์

Share

Share

  โปรแกรม
ZHKG23 : ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 3วัน2คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – ฮ่องกง – วัดโป่วหลิน – วัดแชกงหมิว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจิ้น
วันที่ 2เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3จูไห่ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 08 มี.ค. 2563
07 – 09 มี.ค. 2563
12 – 14 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
14 – 16 มี.ค. 2563
19 – 21 มี.ค. 2563
20 – 22 มี.ค. 2563
21 – 23 มี.ค. 2563
26 – 28 มี.ค. 2563
27 – 29 มี.ค. 2563
28 – 30 มี.ค. 2563
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
05 – 07 เม.ย. 2563
17 – 19 เม.ย. 2563
18 – 20 เม.ย. 2563
23 – 25 เม.ย. 2563
24 – 26 เม.ย. 2563
25 – 27 เม.ย. 2563
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
03 – 05 พ.ค. 2563
04 – 06 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
09 – 11 พ.ค. 2563
15 – 17 พ.ค. 2563
16 – 18 พ.ค. 2563
22 – 24 พ.ค. 2563
23 – 25 พ.ค. 2563
29 – 31 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
05 – 07 มิ.ย. 2563
06 – 08 มิ.ย. 2563
12 – 14 มิ.ย. 2563
13 – 15 มิ.ย. 2563
19 – 21 มิ.ย. 2563
20 – 22 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
04 – 06 ก.ค. 256310,999
21 – 23 ส.ค. 2563
22 – 24 ส.ค. 2563
28 – 30 ส.ค. 2563
29 – 31 ส.ค. 2563
9,999
9,999
9,999
9,999
04 – 06 ก.ย.253
05 – 07 ก.ย.253
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com