ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3วัน 2 คืน TG (FEB-JUN)

BHZG-ZHKG12

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | กระเช้านองปิง | พระใหญ่โป่วหลิน | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | เขาวิคตรอเรียพีค | ถนนนาธาน

Share

Share

  โปรแกรม
ZHKG12 : ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3วัน 2 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วันที่ 2วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
วันที่ 3ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 – 12 ม.ค. 2563
11 – 13 ม.ค. 2563
17 – 19 ม.ค. 2563
18 – 20 ม.ค. 2563
12,999
12,999
13,999
13,999
07 – 09 ก.พ. 2563
09 – 11 ก.พ. 2563
14 – 16 ก.พ. 2563
15 – 17 ก.พ. 2563
21 – 23 ก.พ. 2563
22 – 24 ก.พ. 2563
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
06 – 08 มี.ค. 2563
07 – 09 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
14 – 16 มี.ค. 2563
20 – 22 มี.ค. 2563
21 – 23 มี.ค. 2563
27 – 29 มี.ค. 2563
28 – 30 มี.ค. 2563
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
04 – 06 เม.ย. 2563
10 – 12 เม.ย. 2563
12 – 14 เม.ย. 2563
17 – 19 เม.ย. 2563
18 – 20 เม.ย. 2563
24 – 26 เม.ย. 2563
25 – 27 เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
17,999
19,999
19,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
01 – 03 พ.ค. 2563
02 – 04 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
09 – 11 พ.ค. 2563
15 – 17 พ.ค. 2563
16 – 18 พ.ค. 2563
22 – 24 พ.ค. 2563
29 – 31 พ.ค. 2563
15,999
15,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
05 – 07 มิ.ย. 2563
12 – 14 มิ.ย. 2563
19 – 21 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
13,999
13,999
13,999
13,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com