ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CX (FEB-MAR)

BHZG-ZHKG08

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบินCathay Pacific (ฺCX) | นองปิง | ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง | วัดแชกงหมิว | รถรางพีคแทรม | เขาวิคตอเรียพีค | หาดรีพัลส์เบย์ | จิมซาจุ่ย | ถนนนาธาน | กระเช้านองปิง | วัดโปวหลิน

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา HKG NONGPING

Share

  โปรแกรม
ZHKG08 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน CX


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights
วันที่ 2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
วันที่ 3นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
08 – 10 ก.พ. 2563
BUS 1
08 – 10 ก.พ. 2563
BUS 2
09 – 11 ก.พ. 2563
BUS 1
09 – 11 ก.พ. 2563
BUS 2
14 – 16 ก.พ. 2563
BUS 1
14 – 16 ก.พ. 2563
BUS 2
15 – 17 ก.พ. 2563
BUS 1
15 – 17 ก.พ. 2563
BUS 2
16 – 18 ก.พ. 2563
21 – 23 ก.พ. 2563
BUS 1
21 – 23 ก.พ. 2563
BUS 2
22 – 24 ก.พ. 2563
BUS 1
22 – 24 ก.พ. 2563
BUS 2
23 – 25 ก.พ. 2563
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
BUS 1
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
BUS 2
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
BUS 1
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
BUS 2
18,900

18,900

17,900

17,900

18,900

18,900

18,900

18,900

17,900
18,900

18,900

18,900

18,900

17,900
18,900

18,900

18,900

18,900
01 – 03 มี.ค. 2563
06 – 08 มี.ค. 2563
07 – 09 มี.ค. 2563
08 – 10 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
BUS 1
13 – 15 มี.ค. 2563
BUS 2
14 – 16 มี.ค. 2563
BUS 1
14 – 16 มี.ค. 2563
BUS 2
15 – 17 มี.ค. 2563
20 – 22 มี.ค. 2563
BUS 1
20 – 22 มี.ค. 2563
BUS 2
21 – 23 มี.ค. 2563
BUS 1
21 – 23 มี.ค. 2563
BUS 2
22 – 24 มี.ค. 2563
27 – 29 มี.ค. 2563
BUS 1
27 – 29 มี.ค. 2563
BUS 2
28 – 30 มี.ค. 2563
BUS 1
28 – 30 มี.ค. 2563
BUS 2
29 – 31 มี.ค. 2563
17,900
18,900
18,900
17,900
18,900

18,900

18,900

18,900

17,900
19,900

19,900

19,900

19,900

18,900
19,900

19,900

19,900

19,900

18,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com