เกาหลี โซล ซูวอน 5 วัน 3 คืน XJ (MAR)

BHZG-ICN07

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | เทศกาลประดับไฟ | everland | ตลาดเมียงดง | ตลาดฮงแด | โซลทาวเวอร์ | สตรอเบอร์รี่

Share

หมวดหมู่ : Seoul

Share

  โปรแกรม
ICN07 : เกาหลี โซล ซูวอน 5 วัน 3 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เกาะนามิ – THE GARDEN OF MORNING CALM  
วันที่ 3ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ร้านกาแฟ  943 KING’S CROSS - ถนนฮงแด
วันที่ 4โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
วันที่ 5ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - หมู่บ้านเทพนิยาย - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
04 - 08 มี.ค. 2563
05 - 09 มี.ค. 2563
06 - 10 มี.ค. 2563
11 - 15 มี.ค. 2563
12 - 16 มี.ค. 2563
13 - 17 มี.ค. 2563
18 - 22 มี.ค. 2563
19 - 23 มี.ค. 2563
20 - 24 มี.ค. 2563
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com