เกาหลี โซล ยงอิน 5 วัน 3 คืน KE (APR)

BHZG-ZICN08

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน KOREAN AIR (KE) | ซากุระ | everland | โซลทาวเวอร์ | ตลาดเมัยงดง

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Seoul

Share

  โปรแกรม
ZICN08 : เกาหลี โซล ยงอิน 5 วัน 3 คืน KE


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น
วันที่ 3โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ถนนฮงแด
วันที่ 4เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
วันที่ 5โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศ เกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
11 - 15 เมษายน 2563
29,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com