เกาหลี โซล แทอัน 5 วัน 3 คืน TG (APR-MAY)

BHZG-ZICN05

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | ดอกทิวลิป | เมืองอันยาง | เมืองแทอัน | พฤษภาคม | ตลาดเมียงดง | ถนนฮงแด

Share

Share

  โปรแกรม
ZICN05 : เกาหลี โซล แทอัน 5 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
วันที่ 3เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน - เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย - คอสเมติค - ถนนฮงแด
วันที่ 4หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
วันที่ 5โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
15 - 19 เม.ย. 2563
16 - 20 เม.ย. 2563
17 - 21 เม.ย. 2563
18 - 22 เม.ย. 2563
19 - 21 เม.ย. 2563
22 - 26 เม.ย. 2563
23 - 27 เม.ย. 2563
24 - 28 เม.ย. 2563
25 - 29 เม.ย. 2563
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2563
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2563
21,999
21,999
21,999
19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
19,999
22,999
23,999
23,999
03 - 07 พ.ค. 2563
04 - 08 พ.ค. 2563
06 - 10 พ.ค. 2563
08 - 12 พ.ค. 2563
22,999
20,999
21,999
21,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com