เกาหลี โซล ซูวอน 5 วัน 3 คืน TG (MAR)

BHZG-ZICN06

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | เอเวอร์แลนด์ | โซลทาวเวอร์ | ตลาดเมียงดง | พระราชวังเคียงบกกุง

Share

หมวดหมู่ : Seoul

Share

  โปรแกรม
ZICN06 : เกาหลี โซล ซูวอน 5 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่ 3โซลทาวเวอร์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน
วันที่ 5เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*) - ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
04 - 08 มี.ค. 2563
05 - 09 มี.ค. 2563
06 - 10 มี.ค. 2563
11 - 15 มี.ค. 2563
12 - 16 มี.ค. 2563
13 - 17 มี.ค. 2563
18 - 22 มี.ค. 2563
19 - 23 มี.ค. 2563
20 - 24 มี.ค. 2563
25 - 29 มี.ค. 2563
26 - 30 มี.ค. 2563
27 - 31 มี.ค. 2563
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com