เกาหลี โซล ซอรัค 5วัน 3 คืน TG (APR)

BHZG-ZICN04

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) | อุทยานซอรัคซาน | เอเวอร์แลนด์ | ตลาดเมียงดง | ดอกซากุระ | โซลทาวเวอร์ | โซลฟอร์เรส | ถนนฮงแด

Share

Share

  โปรแกรม
ZICN04 : เกาหลี โซล ซอรัค 5วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงแด
วันที่ 4หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
วันที่ 5เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
01 - 05 เม.ย. 2563
02 - 06 เม.ย. 2563
03 - 07 เม.ย. 2563
04 - 08 เม.ย. 2563
09 - 13 เม.ย. 2563
10 - 14 เม.ย. 2563
11 - 15 เม.ย. 2563
19,999
21,999
21,999
19,999
27,999
29,999
29,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com