เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 9 วัน 7 คืน GF (FEB-MAR)

BHBB-ISTGF07V

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน GULF AIR (GF) | บาห์เรน | อิสตันบูล | เมืองเบอร์ซา | สุเหร่าสีเขียว | ตลาดผ้าไหมบูร์ซา | อิสเมียร์

Share

หมวดหมู่ : มาฆบูชา Turkey

Share

  โปรแกรม
ISTGF07V : เที่ยวฟิน บาห์เรน ตุรกี ดินแดนสองทวีป 9 วัน 7 คืน GF


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – บาห์เรน
วันที่ 2บาห์เรน - อิสตันบูล – เมืองเบอร์ซา – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - อิสเมียร์
วันที่ 3เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงงานเครื่องหนัง – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่
วันที่ 4ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – คอนย่า - จุดพักคาราวาน - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ – ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5นครใต้ดินไคมักลี – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อังคารา
วันที่ 6กรุงอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ
วันที่ 7ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต – ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช
วันที่ 8อิสตันบูล – บาห์เรน – มัสยิดเอลฟาเตห์ – ป้อมปราการบาห์เรน – ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา
วันที่ 9บาห์เรน - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 – 10 ก.พ.63
09 – 17 ก.พ. 63
16 – 24 ก.พ. 63
31,990.-
30,990.-
30,990.-
08 – 16 มี.ค. 63
15 – 23 มี.ค. 63
32,990.-
33,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 80 USD /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com