เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A 6 วัน 4 คืน XJ (MAR-MAY)

BHFT-TBSXJ02B

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR AISA (XJ) | เมืองทบิลิซี | ซิกนากี | วิหารบอดี | ควาเรลี | เมืองทบิลิซี | ป้อมอนานูรี | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | เมืองคาซเบกี้

Share

Share

  โปรแกรม
TBSXJ02B : เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส A 6 วัน 4 คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองทบิลิซี – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 3ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – เมืองทบิลิซี
วันที่ 4เมืองทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี่
วันที่ 5เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้อปปิ้ง Rustaveri – ดินเนอร์+ไวน์+โชว์
วันที่ 6กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
13 – 18 มี.ค. 63
17 – 22 มี.ค. 63
20 – 25 มี.ค. 63
24 – 29 มี.ค. 63
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
32,990.-
32,990.-
32,990.-
32,990.-
32,990.-
32,990.-
03 – 08 เม.ย. 63
07 – 12 เม.ย. 63
10 – 15 เม.ย. 63
11 – 16 เม.ย. 63
14 – 19 เม.ย. 63
24 – 29 เม.ย. 63
28 เม.ย. – 3 พ.ค. 63
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 63
33,990.-
32,990.-
38,990.-
38,990.-
34,990.-
32,990.-
32,990.-
35,990.-
4 – 9 พ.ค. 6335,990.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com