มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน PG (FEB-APR)

BHBE-MMR021

เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | ย่างกุ้ง | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | พระนอนตาหวาน | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ | พระราชวังบุเรงนอง

Share

Share

  โปรแกรม
MMR021 : มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 3พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 - 09 ก.พ.63
08 - 10 ก.พ.63
14 - 16 ก.พ.63
21 - 23 ก.พ.63
28 ก.พ.63 - 01 มี.ค.63
12,900
13,900
11,900
12,900
12,900
13 - 15 มี.ค.63
20 - 22 มี.ค.63
27 - 29 มี.ค.63
12,900
12,900
12,900
03 - 05 เม.ย.63
04 - 06 เม.ย.63
11 - 13 เม.ย.63
12 - 14 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
24 - 26 เม.ย.63
13,900
13,900
15,900
13,900
13,900
12,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com