มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน SL (MAR-APR)

BHBE-MMR015

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | ชเวดากอง | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน

Share

หมวดหมู่ : Yangon

Share

  โปรแกรม
MMR015 : มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน
  วันเดินทาง
01 - 02 มี.ค. 63
08 - 09 มี.ค. 63
15 - 16 มี.ค. 63
22 - 23 มี.ค. 63
29 - 30 มี.ค. 63
7,900
6,999
7,900
7,900
7,900
05 - 06 เม.ย. 63
19 - 20 เม.ย. 63
26 - 27 เม.ย. 63
9,900
6,999
7,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com