มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด 2 วัน 1 คืน SL (JAN-APR)

BHBE-MMR014

เดินทาง ม.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | เจดีย์ไจ๊เข้า | เทพทันใจไจ๊เข้า | สิเรียม | เจดีย์เยเลพญา | เจดีย์โบตาทาวน์

Share

หมวดหมู่ : Yangon

Share

  โปรแกรม
MMR014 : มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด 2 วัน 1 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
วันที่ 2ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
  วันเดินทาง
05 - 06 ม.ค. 63
12 - 13 ม.ค. 63
19 - 20 ม.ค. 63
26 - 27 ม.ค. 63
7,900
7,900
7,900
7,900
02 - 03 ก.พ. 63
09 - 10 ก.พ. 63
16 - 17 ก.พ. 63
23 - 24 ก.พ. 63
7,900
8,900
7,900
8,900
01 - 02 มี.ค. 63
08 - 09 มี.ค. 63
15 - 16 มี.ค. 63
22 - 23 มี.ค. 63
29 - 30 มี.ค. 63
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
05 - 06 เม.ย. 63
19 - 20 เม.ย. 63
26 - 27 เม.ย. 63
8,900
7,900
7,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com