มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน SL (JAN-JUN)

BHBE-JT01

เดินทาง ม.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ย่างกุ้ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | วัดหงาทัตยี | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | วัดพระหินอ่อน

Share

หมวดหมู่ : Yangon 1 Dar Trip

Share

  โปรแกรม
JT01 : มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 ม.ค. 63
09 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63
4,999
3,999
3,999
2,999
3,999
06 ก.พ.63
13 ก.พ.63
20 ก.พ.63
27 ก.พ.63
3,999
2,999
3,999
3,999
05 มี.ค.63
12 มี.ค.63
19 มี.ค.63
26 มี.ค.63
4,999
3,999
4,999
3,999
02 เม.ย.63
09 เม.ย.63
13 เม.ย.63
16 เม.ย.63
23 เม.ย.63
30 เม.ย.63
3,999
4,999
4,999
4,999
3,999
3,999
07 พ.ค.63
14 พ.ค.63
21 พ.ค.63
28 พ.ค.63
3,999
3,999
3,999
4,999
04 มิ.ย.63
11 มิ.ย.63
18 มิ.ย.63
25 มิ.ย.63
3,999
3,999
3,999
4,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com