มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ ต้อนรับปี 2563 6 วัน 4 คืน TG (JAN-MAR)

BHBE-BOM01

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | คุนหมิง | โหลวผิง | ทุ่งดอกมัสตาร์ด | จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง | ตงชวน | ไร่สตรอว์เบอร์รี่ | แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน

Share

หมวดหมู่ : India

Share

  โปรแกรม
BOM01 : มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ ต้อนรับปี 2563 6 วัน 4 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • เมืองมุมไบ
วันที่ 2เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • เมืองมาฮัท • เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองปูเน่
วันที่ 3ปูเน่ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • รันยันกาวน์ • วัดศรีมหาคณปติ • เทอูร์
วันที่ 4ปูเน่ • โมเรกาวน์ • เทวสถถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • มุมไบ
วันที่ 5มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • อนุสรณ์วิกตอเรีย • ตลาดโคลาบา • สนามบิน
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
23 - 28 ม.ค. 6324,900
20 - 25 ก.พ. 6325,900
26 - 31 มี.ค. 6325,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,200 บาท / ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com